آکادمی روزنامه نگاری

گفت‌وگو؛ یکی از انواع جذاب متن ژورنالیستی

با گسترش رسانه‌های آنلاین فارسی‌زبان و مهاجرت بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی و سکونت آنها در کشورهای مختلف، از میزان گفت‌وگو در شماری از رسانه‌های مستقل کاسته شده است. روزنامه‌نگاران آزاد اغلب ترجیح می‌دهند گزارش خود را با تحلیل اطلاعات حاصل شده از خبرگزاری‌های مختلف بنویسند. درواقع نه تنها از میزان …

آکادمی روزنامه نگاری

بازآفرینی اخبار خبرگزاری‌ها

امروزه بسیاری از اخبار و گزارش‌های رسانه‌های آنلاین، بر اساس اخباری تنظیم می‌شوند که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل و خارج از ایران منتشر شده‌اند. بسیاری از این رسانه‌ها غیر مستقل و وابسته به گروه‌ها و دیدگاه‌های مختلف هستند. برخی نیز اگرچه مستقل‌اند، اما ممکن هست تنها اهداف حقوق بشری …

آکادمی روزنامه نگاری

اهمیت رسم‌الخط در روزنامه‌نگاری آنلاین

در رسانه‌های آنلاین، گاه یک گزارش متوسط پاکیزه، بسیار زودتر از یک گزارش با کیفیت، اما دارای مشکلات فراوان تایپی و رسم‌الخطی منتشر می‌شود.