روزنامه‌نگاری شهروندی و ضرورت آموزش

مهم‌ترین تفاوت روزنامه‌نگاری کلاسیک و آنلاین (مجازی) را در نحوه «تعامل با مخاطب»می‌دانند. ارزشگذاری مخاطب در دو نوع روزنامه‌نگاری «کلاسیک»…

اهمیت رسم‌الخط در روزنامه‌نگاری آنلاین

در رسانه‌های آنلاین، گاه یک گزارش متوسط پاکیزه، بسیار زودتر از یک گزارش با کیفیت، اما دارای مشکلات فراوان تایپی و رسم‌الخطی منتشر می‌شود.