بازآفرینی اخبار خبرگزاری‌ها

امروزه بسیاری از اخبار و گزارش‌های رسانه‌های آنلاین، بر اساس اخباری تنظیم می‌شوند که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل و…