دانلود کتاب اصول مقاله نویسی

نویسنده: آرتا رحیمی موضوع: کتاب‌های متفرقه ادبیات، کتاب‌های درسی و دانشجویی تعداد صفحات: ۳۰ فرمت: کتاب PDF زبان: فارسی تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
کتاب‌های روزنامه نگاری
نویسنده: آرتا رحیمی موضوع: کتاب‌های متفرقه ادبیات، کتاب‌های درسی و دانشجویی تعداد صفحات: ۳۰ فرمت: کتاب PDF زبان: فارسی تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
نویسنده: آرتا رحیمی موضوع: کتاب‌های متفرقه ادبیات، کتاب‌های درسی و دانشجویی
تعداد صفحات: ۳۰
فرمت: کتاب PDF
زبان: فارسی
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آکادمی روزنامه نگاری
دانلود جزوه خبرنویسی

ﺧﺒﺮ و اﺻﻮل. ﺧﺒﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ … اﺷﮑﺎل ﺗﯿﺘﺮ. -. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺧﺒﺮ. ي. -. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺧﺒﺮﻧﻮﯾﺴﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ. ﻧﮕﺎري ﺳﺎﯾﺒﺮ. -. ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ. ﻫﺎيﺧﺒﺮي … اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣ. ﯽ … اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬـﻢ رﺳـﺎﻧﻪ … زﺑﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﻋﺘﻘﺎد و ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣـﯽ ….. ﺳﻮﺗﯿﺘﺮ. ): ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ. *(. ﯾﺎ. O(. …

آکادمی روزنامه نگاری
کتاب: گزارشگری برای روزنامه نگاران

  کتاب «گزارشگری برای روزنامه نگاران» نوشته کریس فراست و با ترجمه علی اکبر قاضی زاده منتشر شد. به گزارش انتشارات ثانیه، اهمیت کتاب «گزارشگری برای روزنامه­‌نگاران» (Reporting for Journalists) در نگاهِ به‌روزشدة نویسنده به فضای حرفه‌ای کار روزنامه­‌نگاران است. این کتاب یک متن کاربردی و آموزشی است که با …